Vita nuova

Het is nog iets troebel (de wallen zijn kaal),
Het water in het nieuwe kanaal.

Het moet nog helder worden en blinken,
Stroomende moet er veel verzinken.

De meeuw, zich spiegelend in zijn vlucht,
Moet onder en boven niets zien dan lucht,

Zoodat zijn stralende snelheid is
Een stil wit beeld in een blauwe nis.