periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
B 1925
VG-pagina:
626
Uw dienaars, Heer, de primitieve meesters, Stonden door Uwe minne zóó in gloed, Als in de vroege lente meidoornheesters, Wier ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
592
Hoe hebt Gij dag aan dag geleden En zijt in onze plaats gegaan Den weg der ongerechtigheden, Om plotseling voor ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
609
Hij zag den priester niet; alleen de stralen Van goud en fonkelsteenen, die een stroom Van bonte kleuren stuwden naar ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
627
Avond in Rome Dien ik in alle dingen Als glans en schijn vermoed, Die tot mijn hart komt dringen In ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
593
Zij gingen zóó zich in hun leed verdiepen, Dat zij, schoon op hun elleboog geleund Om Hem te zien, wel ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
610
Hij zag de bruine handen, die zoo zeker De snaren lieten dreunen naar hun wil. En somtijds greep hij naar ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
tussen 29-9-1923 en 7-10-1923
VG-pagina:
629
Sonnet I uit de Italiëcyclus (I t/m XII) Wat kent mijn hart van u dan enkle steden, Een landschap, een ...
verder lezen
Aan het laden...