periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
455
Hem zijt Gij brood, die honger leed; Hem drank, dien dorst versmachten deed. Die naakt door werelds doornen wringen, Bedekt ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
452
God! zijn de nachten dan bestemd tot waken? Wat kunt Ge ons plotseling rampzalig maken. Een woord, een lach, een ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
455
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
453
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
453
God doet de sterren aan de lucht ontvonken. Ik ben van zoete liefde dwaas en dronken. Hoe kom ik door ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
455
Dat Ge eindelijk uw hemel wilde scheuren! U neerboogt om ons tot U op te beuren. Uw rozen zijn al ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
453
Wat haten wij den nuchtren witten morgen. We ontwaken met gedachte' aan duizend zorgen. Waarom niet droomen, tot wij als ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
453
O heerlijkheid der blauwe zomernacht, Wanneer het warm en zacht uit 't donker lacht. Er gaat een beven door de ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
456
Gun mij een wijl dees hooge dronkenschap. O liefde, één teug slechts uit uw gouden nap. Wie van uw laafnis ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
453
Gij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart. Gij vloekt niet die door zonden wordt benard. Gij weet het, ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
454
Gij weet te goed, dat ik gebonden ben; Dat ik verloren in mijn zonden ben. Al mag ik uw vergiffenis ...
verder lezen
periode bundel:
geschreven op:
VG-pagina:
454
Zendt Gij de wereld nog geen avond toe? Wij zijn haar langen werkdag al zoo moe. Wij zouden gaarne liefdes ...
verder lezen