periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
22.6.1919
VG-pagina:
360
Elk volgt de fluisteringen van zijn bloed. Uw oogen zien de blauwe paradijzen Der ziel zoo heerlijk in de lucht ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
SdT 1920/1921
VG-pagina:
327
Ge onthield mij zeem en zoeten geur. Dat ik niet zou verbittren, Gaaft Gij mij velerhande kleur: 'k Mag schittren ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
344
Uw gouden oogen in de grijze stad Gaven een glans aan overoude dingen. Zij kwamen ons zoo klaar en gaaf ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
0 1922
VG-pagina:
361
Hij kent de zee en haar vervaarlijk stroomen, 't Zwermen der sterke sterren door de lucht, En is zeer voor ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
SdT 1921/1922
VG-pagina:
328
In stemmig bruin gekleed Sta ik recht tusschen 't breed Gedruisch der harde bladren. Zij zwatelen in 't licht Dat ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
B 1922
VG-pagina:
345
U heb ik 't eerst en meest bemind, Al dacht ik dikwijls U te haten. Gij troost mij, nu ik ...
verder lezen
periode bundel:
(1913-1921)
geschreven op:
SdT 1920
VG-pagina:
362
Het wonder zien de zuiveren van oogen. Het is rondom hen, en zij schrikken niet, Zij weten, 't is alleen ...
verder lezen
Aan het laden...