periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
239
Wat geeft uw late toegenegenheid! Niets is zoo bitter dan dit medelijden, Ik moet de dagen van uw haat benijden ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
02-09-1917
VG-pagina:
255
In de schemering is er een fluisteren: Lieveling, lieveling! De hemelen duisteren, Maar klaar glanst hopen en herinnering: Lieveling, lieveling! ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
Mb 1917
VG-pagina:
201
Zij, die de nauwe kronkelstraat bewonen, Zien dag aan dag haar oud gezicht voor 't raam. Een lachje komt haar ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
03-06-1917
VG-pagina:
224
Hij luistert naar zijns heeren hoogee wil, Zonder diens wijze plannen te begrijpen, Maar liefde doet zijn jong vermoeden rijpen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
240
Mij is de schat van duizend kinderharten, Mij is de jonge toegenegenheid Van oogen, iedren morgen nieuw verblijd, Hun luide ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
30-08-1915
VG-pagina:
256
Die ik verloor, gij zult nog in mijn lied, Als in den vreê van avondgaarden dwalen. Het maanlicht weifelt in ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
28/29-10-1917
VG-pagina:
203
Het voorjaar is ontwaakt, en rinsche geuren waaien Den taaien bodem uit, nog grauw en bar en braak, En prikkelen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
12-05-1917
VG-pagina:
225
Deze engelen in gouden luchten Waren anders niet dan 't argeloos en licht Ademen van zijne ziel en zuchten Sidderende ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
241
Begeeren geefteen troost, en het ontfangen Bereidt ons hart slechts dieper droefenis. Wij hebben meer dan ons behoeven is, En ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
257
Nog dezen avond zult gij tot mij komen. Tusschen ons beiden is een ijle sfeer Van liefde, vreezen, en vertwijfelingen, ...
verder lezen
Aan het laden...