periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1418
Gij waant dat ge in een voddenkelder komt, Waar dingen, die zelfs op de vlooienmarkte Geen waarde hebben, werden saamgeharkt ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1403
Hij is bepaald heel net gekist: gekleed kostuum; op mat fluweel doet dat heel goed, 't is rijk en eêl ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1419
Alles is vrij, de dingen zijn gaan slapen. Werktuigen, van het zweet der handen nat, Zijn eindelijk weer drooggepoetst en ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1404
Het is november en wij eten Nu van ons vetgemeste zwijn: De grote hammen en het klein Gesneden spek, en, ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1420
Ik zit in een subliem vertrek,Geraffineerd verzorgd, alleen.Mijn ruwe stoppelbaard verdweenEn uitgeschoren is mijn nek.'k Had een diner met koffie ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1405
Hij keek wantrouwig in zijn haarge hand, Of daar iets kostbaars lag en fonkelde. En zijn angstig gezicht verdonkerde En ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1421
Louvre Het rood granietblok stond hoog opgericht In 't midden van de heete binnenplaats. En in den steen, als in ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1406
Zij zat te sluimren in het ijl prieël Van 't kroegje, waar wij wijn te drinken vroegen. Ze ontwaakte en ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1422
2e eeuw na Christus Hij was een jonge aristocraat. Onder zwaar zwarte wenkbrauwbogen Glansden zijn ronde zwarte oogen In het ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1407
Voor haar is iedere dag een raam, Dat zij afspoelen moet en zeemen. Maar soms is er een, blind als ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1423
2e eeuw na Christus Is zij de moeder of een oudre zuster Van den jonge die dik en goedig is? ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
8-1-1938
VG-pagina:
1408
't Is, of 'k al verder van mijzelven dwaal. Ik zit in 't middelpunt van een spiraal, Die uitzet als ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1424
Egyptische grafschildering Gij, die in het licht zijt, kunt u Kiezen, wat gij wenscht en wilt, Want de gunst van ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
9-1-1938
VG-pagina:
1409
Hij is vol waardigheid de dorpsschoolmeester, Staat glanzend aan de rand der maatschappij, Betuttelt alles en hoort nergens bij, En ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1425
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle boot, los ...
verder lezen