periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1401
Een oude schaapskooi of een wrakke schuur Waren zijn onderdak, maar nauwlijks veilig. Hij sliep, en nimmer was zijn slapen ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
21-1-1938
VG-pagina:
1417
'k Hoor in de tuin door 't dorre loof een sluipen Voor 't open venster staat iemand te gluipen. Even ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
30-12-1937
VG-pagina:
1433
Er is geen nacht zoo eindeloos en zwart Als deze tusschen 't Oude en Nieuwe jaar. Er is gefladder van ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
25-1-1938
VG-pagina:
1402
Is het zoo erg dat ik geen koopman ben Of dominee? moet ge u voor mij geneeren? Ben 'k sjofel? ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1418
Gij waant dat ge in een voddenkelder komt, Waar dingen, die zelfs op de vlooienmarkte Geen waarde hebben, werden saamgeharkt ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1403
Hij is bepaald heel net gekist: gekleed kostuum; op mat fluweel doet dat heel goed, 't is rijk en eêl ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1419
Alles is vrij, de dingen zijn gaan slapen. Werktuigen, van het zweet der handen nat, Zijn eindelijk weer drooggepoetst en ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1404
Het is november en wij eten Nu van ons vetgemeste zwijn: De grote hammen en het klein Gesneden spek, en, ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
22-1-1938
VG-pagina:
1420
Ik zit in een subliem vertrek,Geraffineerd verzorgd, alleen.Mijn ruwe stoppelbaard verdweenEn uitgeschoren is mijn nek.'k Had een diner met koffie ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1405
Hij keek wantrouwig in zijn haarge hand, Of daar iets kostbaars lag en fonkelde. En zijn angstig gezicht verdonkerde En ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1421
Louvre Het rood granietblok stond hoog opgericht In 't midden van de heete binnenplaats. En in den steen, als in ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1406
Zij zat te sluimren in het ijl prieël Van 't kroegje, waar wij wijn te drinken vroegen. Ze ontwaakte en ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1422
2e eeuw na Christus Hij was een jonge aristocraat. Onder zwaar zwarte wenkbrauwbogen Glansden zijn ronde zwarte oogen In het ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
7-1-1938
VG-pagina:
1407
Voor haar is iedere dag een raam, Dat zij afspoelen moet en zeemen. Maar soms is er een, blind als ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1423
2e eeuw na Christus Is zij de moeder of een oudre zuster Van den jonge die dik en goedig is? ...
verder lezen