Kwatrijnen

 • ’t Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen
 • Aan andren gunt ge uw vriendlijke nabijheid
 • Ach God, dees angst, dat ik uw liefde derf
 • Dapperen voelden U in hun heet bloed
 • Dat Ge eindelijk uw hemel wilde scheuren !
 • Dat uwe oogen, lief, mijn geest verlichten!
 • De vogels roepen droomrig uit de bosschen
 • Die over ’t leven en den dood beschikt
 • Gij gaaft mijn naam en faam der wereld prijs
 • Gij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen
 • Gij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart
 • Gij weet te goed, dat ik gebonden ben
 • Gij zeidet: zie de rozen wit en rood
 • Gij zijt het die het vele koren voedt
 • God doet de sterren aan de lucht ontvonken
 • God laat Zijn avond over de aarde dalen
 • God! zijn de nachten dan bestemd tot waken?
 • Gun mij de felle laafnis uwer lippen
 • Gun mij een wijl dees hooge dronkenschap
 • Hem zijt Gij brood, die honger leed
 • Het milde scheemren van uw gouden oogen !
 • Ik ben ontwaakt in gouden zonneschijn
 • Ik denk slechts aan uw zuiver aangezicht
 • Ik wist niet, dat de weg naar U zóó smal was
 • Ik zei: heb deernis met mijn arme hart
 • O God, wij waren nooit oprecht
 • O heerlijkheid der blauwe zomernacht
 • O Licht, waarvan al sterflijk oogen lichten
 • O lief, dat gij niet in den nacht verdwaal’
 • O lief, de nachtegaal zingt zijn gezang
 • O mist, die onzen blik geen uitweg guns
 • Over mijn oogen komt de schoons droom
 • Slapen, lang slapen, zonder einde
 • Toen strektet Gij Uw handen uit
 • Uw damp ontstijgt aan zeeën en rivieren
 • Uw kwaad vaart als een storm de wereld over
 • Uw oogen glinsteren verheugd en bloode
 • Wat haten wij den nuchtren witten morgen
 • Wie heeft zijn water uit U, Wel, geput?
 • Wie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?
 • Wij klagen als Uw harde hand ons slaat
 • Wij weigeren geen bitterheid
 • Wij willen ons wel schikken naar Uw wil
 • Zendt Gij de wereld nog geen avond toe?