periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
15-7-1926
VG-pagina:
728
Verheevne, die in vuur en vlam Zoo menigmaal terneder kwam, Op bliksemenden wagen Uw knecht hebt thuis gedragen, Wij zien ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
15-4-1927
VG-pagina:
744
Hij gaat niet meer ontfermend door de straten En predikt niet in danshuis en in kroeg. Hij waarschuwde en Hij ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
6-7-1926
VG-pagina:
761
De boomen druipen nog Zwaar in den avend, De rozen ruiken nog, Hoe zeer gehavend. De bui heeft uitgebuid, De ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
VG-pagina:
708
Ik wist niet dat de nachtegaal Zijn leven door in zuivren haal De nachten reit aan nachten Door vreugdes teedre ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
15-7-1926
VG-pagina:
729
't Ooft dat door vurig zonnestreelen Vol zoetigheid gezwollen was, Zinkt van de zwakgedragen stelen En schuilt zijn blos in ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
25-5-1924
VG-pagina:
745
Maar werd een eed ook menigmaal geschonden, Wie zich tot God keerde in zijn angst en rouwen, Schoon hij niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
OW 1929
VG-pagina:
762
Er was een zacht gedruppel in de blaren Of nu de zomerregen zou beginnen. En traag gleden de schemeringen binnen ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
18-1-1926
VG-pagina:
709
Ik heb Hem aangeschouwd Verborgen onder koele rozen. Men heesch Hem aan een hout, Met bloed bespat als een leproze ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
22-7-1926
VG-pagina:
730
De netten worden opgehaald. Tot 't dolboord ligt de bom gevuld. De tanen visschers staan, omhuld Van zilver met smaragd ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
6-12-1928
VG-pagina:
746
't Was of de Schrift zijn levensloop verhaalde Oorlogen, twisten, vlucht en goeden keer, En zijn hardnekkig ijvren voor den ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
12-5-1926
VG-pagina:
763
De bui was nog niet afgedreven, Toen wij bedroefd den tuin in gingen. Waar afgerukt de rozen dreven En hulploos ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
15-7-1926
VG-pagina:
710
O hart, dat van verrukken zwelt En zwingt den hemel in En juublend voor den troon vertelt: 'Ik steeg, wijl ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
?-9-1924
VG-pagina:
731
Hij keek met innigheid naar 't zuiver licht Dat milder scheen waar het zacht ging verglijden Over de witte penningen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
3-12-1928
VG-pagina:
747
Hij was zeer ziek, en wist 't en kloeg niet veel, Maar greep papier en stift en teekende. En dikwijls ...
verder lezen
periode bundel:
(1924-1928)
geschreven op:
27-10-1926
VG-pagina:
764
Hoe zijt Gij tot mij gekomen Zoo gelukkig en zoo laat, Nu de zon de kale boonren Weerloos met zijn ...
verder lezen
Aan het laden...